Quản lý màu sắc hoàn hảo
Trong khi hình dạng và hiệu suất của xe dường như được tiếp cận thống nhất, mỗi năm có khoảng 1.000 màu sắc mới xuất hiện trong lĩnh vực ô tô. Bên cạnh việc định hình nội thất của chiếc xe, màu sắc thường là cơ hội cho khách hàng để thực hiện một tuyên bố cá nhân. Và xu hướng đang ngày càng tăng. Các ngành công nghiệp thậm chí còn được dự đoán màu sắc cho tương lai. RM đã cung cấp viện trợ không thể thiếu với các hệ thống kết hợp màu sắc xu hướng thiết lập như màu Explorer, Colormaster và COLORTRONIC 2 cho phép bạn để đáp ứng những thách thức trong tương lai một cách dễ dàng.