Đổi mới tối đa
Những người, như chúng tôi, tôi đã sản xuất các sản phẩm đặc biệt cho việc buôn bán thân xe trong gần 100 năm biết có thực sự chỉ có hai điều mà đếm cho họa sĩ: các vật liệu tốt nhất, và khi nào, như thế nào và ở đâu có giá trị thời gian tiết kiệm có thể được thực hiện. Ứng dụng dễ dàng hơn, bao gồm năng lượng, độ bóng cao, thời gian khô nhanh hơn, kết thúc xuất sắc và cải thiện khả năng tương thích tốt hơn môi trường luôn luôn có được những tiêu chuẩn mà chúng tôi đo lường tất cả những đổi mới của chúng tôi. Và trong số những lý do chính tại sao ngày càng có nhiều khách hàng trên toàn thế giới lựa chọn sản phẩm RM.