R-M, một thương hiệu BASF và đối tác ưa thích của hàng đầu các nhà sản xuất xe, trên toàn thế giới.

BASF tiếp tục lái xe triết lý RM bằng cách làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới để phát triển các giải pháp sáng tạo trong OEM kết thúc cũng như Sơn sửa ô tô, thông qua sự phát triển của hiệu quả, nhà nước-of-the-nghệ thuật và môi trường công nghệ sơn thân thiện.