Brilliance mới trong vũ trụ bởi R-M

Với một thế hệ tiên tiến của clearcoats, thương hiệu RM đã tối ưu hóa hơn chất lượng đã được kiểm chứng của lớp phủ của nó - một bóng rực rỡ hơn và làm khô nhanh hơn. Đối với sửa chữa nhỏ, sơn bảng cá nhân hoặc resprays hoàn tất, clearcoats bởi RM rất dễ áp dụng và rất linh hoạt.